Nieuws > Kerst toespraak 2013

Van dienstencentrum De Bogerd naar gemeenschapshuis De Bogerd als bindmiddel voor de Lingewijk en Gorinchem

23 december 2013 is voor De Bogerd een belangrijke dag. Op deze dag houden we een kerstborrel. De website wordt gepresenteerd. Wij presenteren de nieuwe inrichting van het Gemeenschapshuis De Bogerd. Als eerste stap naar de toekomst, waarin vernieuwing voor ons voorop staat, willen wij het nieuwe interieur laten zien. Wij hebben prachtige nieuwe tafels en stoelen kunnen aanschaffen. Onze dank gaat hierbij uit naar de Van Andel-Spruijt Stichting die ons een mooi bedrag beschikbaar heeft gesteld. Verder heeft de Firma Van Vliet ons mede gesponsord. Wij bedanken ze daarvoor hartelijk.

Zoals gezegd staat vernieuwing voor ons voorop. Wij zien deze metamorfose als eerste aanzet tot meer veranderingen/verbeteringen om De Bogerd nog meer als Gemeenschapshuis te laten functioneren in de toekomst. Wij hebben een aantal vergelijkbare projecten voor 2014 op stapel staan. Te denken valt hierbij aan de plannen om voor een goed uitgeruste keuken, energiebesparende maatregelen voor het Gemeenschapshuis (opwekken energie met zonnepanelen) en nieuwe activiteiten en projecten.

Onze voorzitter, Jan Kant staat in zijn inleiding stil bij geschiedenis van de afgelopen jaren van De Bogerd. Omzien in verwondering, noemen wij dat en citeren hierbij een belangrijk vaderlandse historica. Geen toekomst zonder geschiedenis. Ons initiatief is ontstaan eind december 2011.

Eén van de mensen, die in onze korte en bewogen geschiedenis een rol van betekenis hebben gespeeld was de helaas te vroeg overleden, Jacques Noordijk, voorzitter van HP6. Jacques zorgde via zijn kanalen voor de financiële hulp vanuit zijn organisatie toen het echt noodzakelijk was. Daarnaast heeft Jacques ons de basisfilosofie voor het gemeenschapshuis mee gegeven. Zorg dat het Gemeenschapshuis smoel krijgt en zorg dat de inrichting er tiptop uitziet. Senioren die hard gewerkt hebben moet je niet in een afgetrapt pand zetten met oude zooi, maar in een omgeving die past bij hun verdiensten voor de samenleving. Jacques, wij zullen jou niet vergeten.

Ook staan wij stil bij de diverse activiteiten die wij met de vrijwilligers hebben georganiseerd. Verder zijn wij trots op de creatieve samenwerking met het Merewade College, die wij de komende jaren nog meer willen uitbreiden. In dit kader willen wij de niet aflatende inzet van Philip Lommers  en Erik Blankenstein noemen.

De periode 2011, 2012 en de eerste maanden van 2013 was voor ons afzien. Maar was achteraf gezien voor ons ook een goede, maar harde leerschool. Zonder budget en een publiek die volledige subsidiëring gewend was. Het is overigens onze kracht geworden. Niet lullen, maar poetsen zoals Rotterdammers dat doen. Overigens heeft de gemeente Gorinchem in tweede instantie haar beleid bijgesteld. In dit kader gaat onze dank uit naar Hanna Hania en de PvdA fractie. De gemeente Gorinchem heeft in 2013 ons initiatief ook in financieel opzicht ondersteund. Hierbij zijn wij veel dank verschuldigd aan Annemarie Berkelmans en Jacques Oostrum. Het is daarom voor ons een eer dat de wethouder de gerenoveerde biljarts officieel in gebruik neemt en potje speelt tegen onze Cor Viveen.

Ook wordt het nieuwe naambord voor de entree van het gemeenschapshuis De Bogerd onthuld, mogelijk gemaakt door onze sponsoren. Wij zijn in ons gemeenschapshuis allemaal gelijk en wij danken in het bijzonder onze vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet in de afgelopen periode. De komende maanden zullen wij regelmatig in etappes de geschiedenis van De Bogerd op website publiceren.

Wij zien dat actieve wijkbewoners met echte zeggenschap serieus worden genomen en niet als figuranten op het toneel waar de echte beslissingen vallen tot wonderen in staat zijn. Wij zijn geen voorstaanders van de klaagstand en machteloosheid waartoe zij zich vaak gedwongen tot voelen. Echte verantwoordelijkheid zal ons als actieve bewoners nog meer uitdagen. Wij zijn voor een andere omgang. Het monopolie van het beleid ligt niet langer bij de overheid of de tekentafel van de woningcorporatie. Bewoners en vrijwilliger willen geen agenda opgelegd krijgen, Zij willen hun eigen agenda maken met hun eigen prioriteiten en voorkeuren in overleg met instanties en diensten. Wij willen ruimte om talenten van onze vrijwilligers te ontwikkelen en te doen wat ze leuk en nuttig vinden. Juist dan nemen zijn eerder hun verantwoordelijkheid. Wij hebben in de afgelopen periode laten zien dat er veel gebeurd. Veel voltrekt zich buiten het zicht van organisaties. Er is veel kracht en talent aanwezig onder bewoners, jong en oud,. Geen betutteling meer. Wij wensen u veel leesplezier en roepen u op om onze website te bezoeken. Kennis te nemen van onze activiteiten en projecten en daaraan deel te nemen en het gemeenschapshuis te bezoeken.

Wij zijn trots om bestuurslid te zijn van gemeenschapshuis De Bogerd

Bestuur Behoud De Bogerd.Webdevelopment: ONMEDIA