WeHelpen.nl

6785-300-228-scale,cropvthc

Hoe makkelijk is het om een buurtbewoner te helpen met iets waar u goed in bent? Wij vinden het als De Bogerd belangrijk dat wijkbewoners elkaar helpen. Daarom stimuleren we initiatieven en activiteiten die eraan bijdragen dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen, zien staan of beter nog, iets voor elkaar betekenen. Het initiatief van WeHelpen.nl ondersteunen we dan ook van harte.

Via de website www.wehelpen.nl kunt u aangeven dat u best een keer iemand een handje wilt helpen. U vindt het bijvoorbeeld leuk om te kluseen, voor een ander te koken, te tuinieren. Er zijn genoeg mensen die uw hulp kunnen gebruiken. Biedt uw hulp aan op www.wehelpen.nl. Of misschien bent u juist op zoek naar iemand die u even kan helpen met de computer, de boodschappen of een huishoudelijke klusje? Schroom dan niet en plaats uw oproep op www.wehelpen.nl

Want samen maken we het elkaar net iets makkelijker.

Komende activiteiten